OPZ barevne

 

Identifikace projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013558
Název projektu: Podnikové vzdělávání společnosti Elanor spol. s r.o.
Doba realizace projektu: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021

Projekt Podnikové vzdělávání společnosti Elanor spol. s r.o. poskytuje vybraným zaměstnancům společnosti vzdělávací aktivity, jejichž cílem je rozšířit, prohloubit a obohatit znalosti, dovednosti, rozvoj a rozšíření kompetencí v souladu s měnícími se nároky na trhu a požadavky společnosti na zaměstnance.

Specifické cíle

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.


Mezi další cíle projektu patří zvýšení konkurenceschopnosti podpořených zaměstnanců a tím také společnosti díky zvýšení nejen odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, ale také díky zvýšení motivace a výkonnosti zaměstnanců, posílení ceny zaměstnanců na trhu práce a zlepšení jejich pozice, podpora stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované pracovní síle, rozšíření a zvýšení uplatnění zaměstnanců ve společnosti a rozšíření jejich zastupitelnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost

elanor.cz
cs-cz