Společnost Elanor a.s. vyzývá svého jediného akcionáře, společnost Elanor Europe SE, IČ: 281 73 589, aby ve lhůtě dvou měsíců doložil akcie společnosti Elanor a.s. za účelem zaknihování akcií.

Zpět na archiv

Další články

elanor.cz
cs-cz