Společnost Elanor a.s. v rámci zlepšování kvality a bezpečnosti informací v únoru r. 2021 úspěšně absolvovala certifikaci systému řízení bezpečnosti informací dle požadavků normy  ISO/IEC 27001:2013 v zemích: Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko a Rusko.

Odkaz k certifikátu

 

Zpět na archiv

Další články

elanor.cz
cs-cz