Rozhodnutím nejvyšších orgánů společností došlo k fúzi Elanor spol. s r.o. a Elea s.r.o. (dceřiná společnost Elanor spol. s r.o.). Dne 1. srpna 2020 společnost Elea s.r.o. zanikla a zároveň se změnila právní forma společnosti Elanor spol. s r.o. na Elanor a.s.

Uvedená změna obchodního jména nemá vliv na adresu našeho sídla, ani další identifikační údaje. Všechny dohodnuté podmínky a smlouvy podepsané se společností Elanor spol. s r.o. budou platné i pro společnost Elanor a.s. a stejně tak zůstávají beze změny všechny kontaktní osoby.  

Elanor a.s. tak završuje krátké restrukturalizační období, vedoucí k jednodušší majetkové, organizační a finanční struktuře. Naše blížící se třicetileté výročí chceme oslavit jako stabilní, důvěryhodný a spolehlivý dodavatel kvalitních HR softwarových produktů a služeb.

• • •

Notification of Company Transformation as of 01/08/2020 – Elanor a.s.

Based on the decision of the supreme Company bodies, the companies Elanor spol. s r.o. and Elea s.r.o. (a subsidiary of Elanor spol. s  r.o.) have merged. On 1st August 2020, the company Elea s.r.o. was dissolved and, at the same time, the legal form of the company Elanor spol. s r.o. changed into Elanor a.s.

The said change in the company name has no impact on the address of our registered seat and/or to other identification data, either. All agreed terms and conditions and the agreements signed with the company Elanor spol. s r.o. shall be effective also for the company Elanor a.s., and all the contact persons remain unchanged as well.  

Elanor a.s. hereby completes the short restructuring period that leads to a more simple asset, organizational and financial structure. We would like to celebrate our forthcoming 30th anniversary as a stable, trustworthy and reliable supplier of top-quality HR software products and services.

 

Zpět na archiv

Další články

elanor.cz
cs-cz